Day

November 25, 2015

ทีมรักบี้หญิงของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเปลือยกายถ่ายแบบปฏิทินการกุศล ปี 2016

สาวๆนักกีฬา ทีมรักบี้หญิงของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเปลือยกายถ่ายแบบปฏิทินการกุศล ปี 2016 นักกีฬารักบี้หญิงของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford University) สร้างเสียงฮือฮาโดยการเปลือยกายถ่ายแบบปฎิทินการกุศล ปี 2016 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายปฏิทินครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับ Beat เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการกินอาหารผิดปกติในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้หญิงหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬารักบี้มากขึ้นอีกด้วย