Day

April 13, 2021

คำถามคาใจ วัคซีนโควิด-19 ฉีด หรือ ไม่ฉีดดี

///
Comments are Off
…ติดรึยัง ติดรึยัง… อยู่บ้านมาได้สิบสี่วัน ติดรึยัง ติดรึยัง ตรวจวัดไข้วันละพันครั้ง ติดรึยัง ติดรึยัง อยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์…   เพลงของ Noth Getsunova อาจจะแทงใจใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มันกลับมาอีกแล้ว และนักวิชาการบางคนประเมินว่าการแพร่ระบาดละลอกใหม่นี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วหลายเท่า..โควิด-19 แม้ ณ วันนี้ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วในหลาย...
Read More