Day

May 29, 2021

ฟอร์ดร่วมมือโพลีเน็ตส่งมอบแว่นตานิรภัยเพิ่มอีก 10,000 ชิ้น

///
Comments are Off
ฟอร์ด ประเทศไทย และ บริษัท โพลีเน็ต จำกัด ส่งมอบแว่นตานิรภัยทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อทางดวงตาให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นครั้งที่ 2 โดยสนับสนุนเพิ่มอีกจำนวน 10,000 ชิ้น จากที่ได้สนับสนุนไปจำนวน 3,000 ชิ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการอุปกรณ์การป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบจากนายวิชิต ว่องวัฒนาการ...
Read More