Day

December 12, 2021

บาจาจขี่ได้บุญ ร่วมแบ่งปันให้น้องๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ Bajaj Dominar Rides #7-8

///
Comments are Off
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน ที่ผ่านมา Bajaj Thailand ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Dominar Ride #7 และ #8 ในรูปแบบของกิจกรรม CSR ด้วยการขี่รถจักรยานยนต์ Bajaj Dominar 400...
Read More