Day

January 23, 2022

นิสสันเปิดตัว ยานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบ ที่พัฒนาร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น

///
Comments are Off
นิสสัน มอเตอร์ เปิดตัวยานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบที่พัฒนาร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA) ในงานนิสสัน ฟิวเจอร์ส ศูนย์นวัตกรรมการสำรวจอวกาศของ JAXA ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับยานสำรวจดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการสำรวจอวกาศ โดยนิสสัน ทำงานร่วมกับ JAXA ในการควบคุมการขับขี่ของยานสำรวจมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2563 ยานสำรวจดวงจันทร์จะต้องสามารถสำรวจภูมิประเทศที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นฝุ่นแป้ง หินและเป็นลูกคลื่นของดวงจันทร์ได้ และต้องใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
Read More