Day

May 21, 2022

การเดินทางจากยุค 60s สู่โลกยุคใหม่

///
Comments are Off
เวลาไม่เคยหยุดนิ่งสำหรับนักเดินทางตัวจริง เหมือนนักออกแบบนาฬิกาของ Rado ผู้ไม่เคยหยุดอยู่กับที่เช่นกัน นักออกแบบได้นำนาฬิการุ่นเด่นจากยุค 60s มาพัฒนาใส่กลไกการเดินแบบไขลานคุณภาพสูงของสวิส ที่สำรองพลังงานได้นานถึง 80 ชั่วโมง รวมทั้งปรับลักษณะเฉพาะของ “Over – Pole Worldtimer” รุ่นดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการแทรกไฮเทคเซรามิกไว้บนขอบตัวเรือน ใช้เลเซอร์สลักลวดลาย และใช้กรอบคริสตัลแซฟไฟร์ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังรักษารูปลักษณ์สไตล์วินเทจไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 37...
Read More