Home > นิสสัน เทอร์ร่า

นิสสัน “Go Anywhere” ลุยได้ทุกที่ พิสูจน์สมรรถนะ นิสสัน เทอร์ร่า นาวารา และ เอ็กซ์เทรล บุกป่าฝ่าเขาตะลุยรอบประเทศมาเลเซียระยะทางกว่า 2,000 กม.

///
Comments are Off
นิสสัน ประเทศไทย พร้อมสื่อมวลชน 78 คนจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมผจญภัย เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน สัมผัสสมรรถนะที่แท้จริง ความสะดวกสบายในการเดินทาง และเทคโนโลยีอัจฉริยะของรถยนต์นิสสันทั้ง 3 รุ่น ที่ผลิตจากประเทศไทย ภายใต้ธีม “Go Anywhere” หรือ “ลุยได้ทุกที่” ของนิสสัน...
Read More