Home > auto-blip

เจาะเวลา หาอดีต กับปอร์เช่ 911 สปอร์ต คลาสสิก (911 Sport Classic) ศิลปะการออกแบบอมตะ ไร้ซึ่งกาลเวลา

///
Comments are Off
ปอร์เช่ 911 สปอร์ต คลาสสิก (911 Sport Classic) ใหม่ คือยนตกรรมสปอร์ตคลาสสิกรุ่นพิเศษ limited-edition คันที่ 2 จาก 4 รุ่นพิเศษ ที่ถือเป็นไอเท็มสำหรับนักสะสมรถยนต์คลาสสิก ผลิตออกมากเพื่อสนองนโยบายแผนกลยุทธ์ Heritage Design strategy ของปอร์เช่ จำกัดจำนวนการผลิตออกมาเพียง...
Read More